Address:

36 Phó Cơ Điều
Vietnam
Phường 12 Quận 11 Hồ Chí Minh